Plankote Nedir? Plankote Harita örnekleri ve detaylar

plankote nedir

Plankote, genelde mimari projelerin hazırlanabilmesi için Harita Mühendisleri tarafından değişik ölçme yöntemleri ile hazırlanan ve arazinin Topoğrafya yapısını belirtmek amacıyla çizilen projelere Plankote denir.

Topografya ise bir arazinin tabii yani kendiliğinden oluşan veya suni olarak yer yüzeyi üzerinde oluşan ayrıntıların şeklidir. Belirli bir parsel veya alan için yapılan plankote çizimi; Arazi üzerinde belirli aralıklar ile arazi üzerindeki kotlar ölçülür, arazi üzerinde yer alan ağaç gibi birimler tersim edilerek 1/100 1/200 ölçeklerde Harita Mühendisi tarafından hazırlanır.

 1. Plankote Detayları
 2. Plankote Çeşitleri
 3. Plankote belgesi için gerekli belgeler
 4. Plankote Örnekleri

Plankote Detayları

Çizilen bir Plankote örneği içerisinde, topografya üzerinde bulunan birimlerin gösterilmesi gerekmektedir. Genellikle resmi evraklarda gösterilmesi zorunlu Plankote detayları ise:

 • İl, İlçe, Köy, Pafta numarası (resmi işlemler için)
 • Arazide bulunan mevcut yollar ve binalar
 • Şev, Direk, Çeşme
Buna da göz atın: İmar Planı Nedir?

Gibi ayrıntılara ait birimler sembol ve nesneler ile harita üzerinde veya tablo şeklinde gösterilmesi gerekmektedir.

plankote örneği

Çeşitleri

Plankote Çeşitleri: Bir projenin yapılması ve uygulanması sırasında projenin yapılacağı arazinin topoğrafik durumunun ölçülmesidir. Bu ölçümler harita yapımı için gerekli ölçmelerle aynı olmakla birlikte hassasiyet ve ölçüm tekniği açısından farklılık gösterir. Plankote için yapılan ölçmeler istenilen hassasiyete bağlı olmak üzere iki şekilde yapılır.

 1. Trigonometrik yükseklik ve kutupsal koordinat ölçme yöntemi ile yapılan plankote: Bu yöntemde 3-5m de bir arazinin belirtilen yöntemlerle kotlarının alınması, hesaplanması ve uygun ölçekte çizimidir.
 2. Karelajlı Plankote: Bu yöntemde arazi hassasiyet kriterine göre her 3-5m de bir çakılan kazıklarla kare ağına bölünür. Daha sonra bu kare ağında geometrik nivelman yapılmak sureti ile her bir kazığın mm hassasiyetinde kot değerleri hesaplanır.

Plankote belgesi için gerekli belgeler nelerdir?

 • Dilekçe
 • İmar durum belgesi
 • Ölçü krokisi
 • Plankote evrak ücretinin yatırıldığını gösterir makbuz

Örnekleri

Plankote örnekleri

plankote örnekleri

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu