Eskiz Nedir? Mimari de Eskiz Çalışması Örnekleri

eskiz çalışması

Eskiz Nedir? Eskiz kökeni Fransızcadan gelen “esquisse” T.D.K. sözlüğüne göre “Mimari eserler ve resim için çizimlerle yapılan ön çalışma, taslak” anlamına gelmektedir. (www.tdk.gov.tr)

Modellemeye geçmeden önce elle kağıda yapılan deneme çizimleridir veya resim, heykel, mimari, grafik, seramik, tekstil ve diğer görsel sanatlar alanında orijinal çalışmaya geçmeden önce yapılan ön hazırlık ya da taslak çalışmalardır.

mimaride eskiz çalışması

Ching’e göre ise bir yüzey üzerine çizgiler çizerek bir şeyin benzerini veya simgesini üretmek olarak tanımlanmaktadır

Eskiz Nedir?, Eskiz ön çalışmadır. Bir çalışmaya başlamadan önce yapılacakların tasarlanmasıdır. Karalama çizimleriyle yapılır. Sanatçının çalışmaya başlamadan önce çizerek düşünmesi, tasarlamasına eskiz denir.

Mimaride Eskiz Çalışması

Eskiz, özellikle mimarlar tarafından tasarım sürecinin konsept aşamalarında düşüncelerini ortaya çıkarmak için ilk sıralarda gelen değerli ve önemli bir yoldur.

Öğrenciler yetkin ve pratik mimarlar olmaları için düşünce aracı olan eskizi tasarımın ilk safhalarında etkin bir şekilde kullanabilmelerini öğretmek ve bu beceriyi geliştirmelerini sağlamak durumundadırlar.

İşte esas soru bu öğrenimin ve gelişimin nasıl yapılacağıdır?

karalama eskiz

Tasarımı anlamak, incelemek ve kayıt etmek (analitik): Öğrenciyi analitik beceriyi arttırmaya yöneltmek önemlidir. Bunun için gerekli olan algılama kapasitesini ve aktarma becerisini güçlendirmektir. Gördüğünü çok kısa bir zaman dilimi içerisinde çizerek anlatmaya çalışmak 3 boyutlu anlamayı gerektirir. Süre kısıtlaması çizgiyi minimize etmeye zorlar; dolayısıyla bu, tasarım elemanları ve aralarındaki ilişkiyi düşünmeyi de teşvik eden bir süreçtir.

Düşünceyi geliştirmek (sentetik): ‘Anlık izlenimler’ başlıklı çalışmalar, genç mimar adayının mimarlık kültürünü oluşturmaya yönelik uzun soluklu hedeflere sahiptir. Bu, insan beyninin mekânsal, holistik35 ve sentetik kavramaya ayrılmış olan sağ tarafının gelişmesine katkıda bulunan ve mimarın eğitiminde vazgeçilmez bir süreçtir

Tasarlama, zihinde oluşan düşüncenin planlanmasıdır. Tasarım ise bir düşüncenin sonucunda ortaya çıkan eserin ilk biçimidir. Örneğin proje, çizim, maket vb.

eskiz

Eskiz, yapılacak çalışmanın temeli, ilk ve en önemli aşamasıdır. Eskiz her tür malzeme kullanılabilir. Kurşun kalem rahat kullanımıyla en çok tercih edilen malzemelerden biridir. Tasarımda kullanılacak işaret ve semboller anlamlı olmalıdır. Herkesin kafasında aynı fikri oluşturmalıdır.

Bugün tanıdığımız dünyaca ünlü birçok sanatçının orijinal çalışmasını ortaya koymadan önce düşündüklerini öncelikle karalama kâğıdına aktardığı bilinir. Sanatçı bu eskizlerinden (ön çalışma) sonra istediğine en uygun olanı seçer. Seçtiği eskizi detaylandırarak orijinal çalışmasını oluşturur.

eskiz örnekleri

Eskiz çizerken hangi araç gereçleri kullandığınızın, nerede olduğunuzun önemi yoktur. Önemli olan kendinizi rahat hissettiğiniz bir ortamda olmanızdır. Çizime yeni başlayanlar için eskiz araçları: resim kâğıdı, parşömen, aydınger, kara kalem, silgi, cetvel, guaj boya, kuru boya vb.

Eskizin mekansal bir form arayışı içerisinde tekrar eden çizgilerle keşfedilmeye çalışılması, yapılan çizimlerin temsil edilen düşüncenin paralelinde olabilecek fiziksel özellikleriyle oluşturulması, tonlama ve tarama gibi grafik değiştiriciler kullanarak yapılan değişikliklerin takip edilebilir ve iletilebilir olması, hem tasarımın bitmediğine dair hem de yaratıcı düşüncenin ifade ediliş sürecindeki aşamalarına dair bize bilgi verir.

Arayış Eskizleri

Arayış eskizleri, görsel düşünmenin en yoğun yaşandığı ve maddesel dünyada ortaya çıktığı eskiz türüdür. Bu tür eskizlerin temel özelliği, hali hazırda var olmayan, olgular yaratmak ve veriler elde etmek, olmayanı aramaktır.

Bu arayışı yapan hangi alanın tasarlayıcısı olursa olsun yeni fikirlere adım atma isteği içerisindedir. Arayış eskizleri “araştırıcı eskizler” ve “yaratıcı eskizler” olarak iki bölümde ele alınabilir.

Araştırıcı Eskizler

Uraz, araştırıcı eskizlerin, problemin düşünülmesi ve çözüm bulunması sürecinde oluşan çalışmalardır. Bu tür eskizler, düşünme, biçimlendirme ve alternatif geliştirme gibi görevler üstlenir. Bir üretim sürecinde, ihtiyaç duyulan veya duyulması olası bilgilerin keşfedilmesine yardımcı olan eskizlerdir. Yaratılmak istenen ürünün anlamına, biçimine dair arayıştan, çözümlemeye dek tasarımcıya yol gösteren anlatımlardır.

Düşünceyi geliştirmek için yapılan araştırmada, her adım yeni bir çizgi ile yapılır. Çizilen her çizgi, bir arayıştır, yeni bir bilgi verir. Araştırmaya geçmiş edinimlerin yorumlanmasından başlanabilir. Bu başlangıç, devamında yeni ve farklı bakış açılarını doğuracaktır.

Yaratıcı Eskizler

Araştırıcı eskizlerin desteğinin ve edinimlerinin sağladıkları ile ürüne yönelik çizimlerin oluşmaya başlaması kaçınılmazdır. Bu birikimin yorumlanması ve dönüştürülmesi ile yola çıkarak, ürünün somutlaşmasına, ortaya çıkışına dair çizimler yaratıcı eskizlerdir

İlk çizimler şeffaf kağıtta defalarca üst üste konularak denenerek gözden geçirilerek yeni düşünceler üretmek üzere tekrarlanır bu esnada düşüncelerden bir kısmı elenir

Yorumlama Eskizleri

Burada yapılan her çalışma özgündür. Yorumlama eskizleri, hali hazırda var olan ve bilinen soyut veya somut olguları, uygulayıcısının kendi kişiliği, bilişsel ve duyuşsal birikimlerini kullanarak özgünleştirmesi ile oluşur. Somut veya soyut bir tek olgu, her bir kullanıcının görselleştirmesinde farklı ve özgün bir anlatım olarak vücut bulur. Yani bir tek olgudan, onu uygulayan birey sayısı kadar farklı anlatım ortaya çıkar. Yorumlama eskizleri, “görsel analiz eskizleri” ve “izlenim eskizleri” olmak üzere iki bölümde incelenebilir.

*Kaynak: MALTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İÇ MİMARLIK ANABİLİM DALI, Melike DURUSOY

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu