Temel Tasarım ve Maket

Yazı içerisinde: Temel tasarım ve maket dersinin temelini oluşturan; Ritim – Hareket – Birlik – Denge – Egemenlik – Koram – Zıtlık – Uygunluk – Tekrar – Dolu/Boş – Denge ve Doku konularının anlatımları ve resimli örnekleri yer almaktadır.

Ders İçeriği; Tasarım ilke ve elemanları görsel sanatlarda görsel iletişim ve algı şekil zemin bağlantısı mekan, form ve geometri, mimarlıkta mekan, tasarım elemanları (çizgi, yön, ölçü, doku, biçim, renk, değer) ve tasarım ilkeleri (uyum, zıtlık, koram, birlik, egemenlik, denge) konulu çalışmalar, iki ve üç boyutlu kompozisyonlarda algılama/kavrama.

Temel Tasarım ve Maket dersinde yapılan bu çalışmaların amacıMimari tasarımla ilgili temel öğe ve ilkelerin aktarılması ve uygulamalar yoluyla öğrencilerin tasarım yeteneklerinin geliştirilmesi sağlamaktır.

1- Doku Çalışması

Tüm görsel nesnelerin karakteristik birer dış yapıları vardır. Nesne ve varlıkların dış yapı özellikleri ve bunların objektif etkileri dokuyu ( tekstür ) oluşturur. Diğer bir değişle, doğadaki tüm nesnelerin iç yapılarının işlevsel özelliklerini dışa vuran yüzeysel etkilere “DOKU” denir. Bu, doğanın yapısal bir özelliğidir.

doku çalışması

doku çalışması

Diğer Doku Çalışması Örneklerini görüntülemek için Buraya Tıklayınız.

2- Tekrar Çalışması

Cisim ya da biçimlerin ölçü, biçim, renk, değer ve dokularının tam anlamı ile aynı olması fakat aralık ya da yönlerinin farklı kullanılmasıdır. Tam tekrar, Tekrar, Aralıklı tekrar olmak üzere 3 alt başlıkta işlenmektedir.

tekrar çalışması

Bir öğenin aynen ya da yakın değer olarak birden fazla kullanılması tekrarı meydana getirir.

tekrar çalışması

3- Koram Çalışması

Koram , düzenli ölçü derecelenmesi, görsel hiyerarşi, kademelenme, derecelenme ve Hiyerarşi olarak da tanımlanmaktadır. Hiyerarşi; biçim, yön, ölçü, aralık gibi unsurların yer aldığı iki karşıt ucun birinden diğerine doğru kademeli olarak geçişini sağlayan düzendir.

  1. Yapısında derece farkını barındırır.
  2. Biçimlerin büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe sıralanması,
  3. Aralıklarda genişten dara,
  4. Dardan genişe doğru geçişler düzenli bir uyum oluşturur.

koram çalışması

Merkezsel, Eksensel, Çevresel Koram olmak üzere 3 alt başlıkta işlenmektedir.

eksenel koram çalışması

Diğer Koram Çalışması örneklerini görüntülemek için Buraya Tıklayınız.

4- Egemenlik Çalışması

egemenlik çalışması

Bir kompozisyonda kullanılan öğelerden birinin ya da bir grubun diğer öğelere göre üstünlük sağlamasıdır.

egemenlik çalışması

Egemenliğin en çok anlaşılan ve en çok kullanılan şekli ölçü egemenliğidir. Ayrıca değer, doku, renk vb. öğelerden de egemenlik sağlanabilir. İster ölçü, ister doku, isterse değer, ya da renk bakımından olsun, her türlü egemenlikte bir zıtlık bulunur. Böylece bir biçim ya da biçimler grubu diğerine hakim olabilir.

egemenlik

Çalışma: Amine Şule ÇEKİCİ

5- Birlik Çalışması

Çeşitli cisimlerin ya da biçimlerin bir araya gelerek dengeli bir bütün oluşmaları ile birlik doğar.

birlik çalışması

Birbirine zıt olan parçalar ile birlik meydana getirirken bir uyuşma ve düzen içinde olmalıdır. Bir tasarımda kullanılan öğeler çok farklı olsa bile doku bakımından benzerlikleri var ise birlik sağlanmıştır. Birliğin oluşması için önce denge gereklidir. İnsan vücudu birlik için çok güzel bir örnektir.

birlik çalışması

Özellikleri farklı birçok organ bir arada uyum içinde çalışarak insan vücudunu oluşturur.

Daha fazla Birlik Çalışması örnekleri için Buraya Tıklayınız.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu