Radye Temel Nedir?

Radye Temel genel olarak Yapı’nın kendi yükü ve yapı içerisindeki hareketli yüklerin zemine düzgün/eşit olarak aktarılmasını sağlayan ve en çok tercih edilen temel sistemleri arasındadır. Basit olarak anlatmak gerekirse: Yapının oturduğu alanın tamamını 30-40 cm’lik betonarme sistem üzerine inşaat etmektir.

Radye temelin depreme en dayanıklı sistem olduğu bilinmektedir.

Aşağıdaki paylaşımlarımda Radye Temel ile ilgili teknik bilgiler ve Mimari olarak çizilmiş Radye Temel plan ve Kesit çizimi yer almaktadır.

Radye-jeneral olarak da isimlendirilen bu temeller, dolma zeminlerde ya da emniyet gerilmesinin çok düşük olduğu ve temel zemininin fazlaca sıkışabilme özelliği gösterdiği veya temel duvarı ve kolonların birbirine çok yakın olduğu durumlarında uygulanır. Bu temel türünde bina, zemini tamamen örten ve tersine çalışan bir döşeme üzerine oturtulur.

radye temel
Tanım: Genellikle duvar veya kolonlar birbirine yakın ve yükleri de az ise sadece düz plaka hâlinde uygulanan temele düz radye temel adı verilir

Radye Temel Elemanları

Temel tabanı don seviyesinin altında olmalıdır. Öyle ki bu seviyenin altındaki zemin katmanları donma ve çözülme hareketlerine maruz kalır. DIN EN 1997’DE 0,80 cm ( Mühendislik yapılarında 1,0 – 1,5 cm ) derinlik, donma seviyesi olarak öngörülür.

Radye temel plağı: Düz radye temelde taşıyıcı olan en önemli elemandır. Plak kalınlığı 30 cm’den az olamaz. Plak üst kotu doğal zemin kotundan en az 60 cm aşağıda; don etkisi olan yörelerde, donma derinliğinin altına kadar olmalıdır

Kolon: Yapıdan gelen yükleri taşıyarak üzerine oturduğu temele nakleden ve düşey olarak düzenlenen betonarme yapı elemanlarıdır.

radye temel, jeneral temel

Betonarme perde: Uzun kenarının kalınlığına oranı en az yedi olan düşey taşıyıcı sistem elemanlarına perde denir. Perde kalınlığı, kat yüksekliğinin 1/15’inden ve 20 cm’den az olmayacaktır.

Beton çeliği: Betonarmede çelik ile beton, yapı elemanlarının maruz olduğu yükü birbirini tamamlayarak karşılar. Beton çeliği, donatı içindeki 5 fonksiyonu ve şekline göre çeşitli isimler alır. Maruz oldukları yükleri taşıyan esas çelikler (düz veya pilye çelikleri), donatı iskeletini oluşturmak için kullanılan montaj çelikleri ve donatıyı birbirine bağlamak ve kesme kuvvetlerini almak amacıyla kullanılan etriyeler beton içinde kullanılan başlıca çelik çeşitleridir. Radye temellerde plak üzerinde çelikleri birbirine bağlamak üzere etriye görevini yapan sehpa donatısıdır.

Grobeton: Zemin yüzeyini düzeltmek, temel plağı için taban oluşturmak ve temel plağını zeminden gelebilecek olumsuz etkilerden korunmak için 10 cm kalınlığında yapılan demirsiz betondur.

Blokaj: Zemin üzerine grobeton dökülmesi için 15 cm kalınlığında döşenen taşlara blokaj adı verilir

anahtar kelimeler; radye temel çizimi, radye jeneral temel, radye temel, radye temel nedir?,

İlgili Makaleler

2 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu