1/50 Ölçek Nedir?: Mimari projede; Plan, Kesit, Görünüş çizilirken belirli ölçeklerde küçültülerek ozalit çıktısı alınır