Merdivenler: Merdivenler yapılış tarzına ilişkin yapısal farklılıklar gösterir. Merdiven ölçülerine geçmeden önce, çizimlerde