Mimari Proje Çizimi Archive

Ölçek Hesaplama: Mimarlık bölümünde ölçek hesabı; bir çizim veya projenin belirli oranlarda küçültülmesi veya