Plankote Nedir ?

Plankote, genelde mimari projlerin hazırlanabilmesi için Harita Mühendisleri tarafından değişik ölçme yöntemleri ile hazırlanan arazinin topoğrafik yapını gösteren bir harita türüdür.


Plankote Çeşitleri

Bir projenin yapılması ve uygulanması sırasında projenin yapılacağı arazinin topoğrafik durumunun ölçülmesidir.

Bu ölçümler harita yapımı için gerekli ölçmelerle aynı olmakla birlikte hassasiyet ve ölçüm tekniği açısından farklılık gösterir. Plankote için yapılan ölçmeler istenilen hassasiyete bağlı olmak üzere iki şekilde yapılır.

  1. Trigonometrik yükseklik ve kutupsal koordinat ölçme yöntemi ile yapılan plankote: Bu yöntemde 3-5m de bir arazinin belirtilen yöntemlerle kotlarının alınması, hesaplanması ve uygun ölçekte çizimidir.
  2. Karelajlı Plankote: Bu yöntemde arazi hassasiyet kriterine göre her 3-5m de bir çakılan kazıklarla kare ağına bölünür. Daha sonra bu kare ağında geometrik nivelman yapılmak sureti ile her bir kazığın mm hassasiyetinde kot değerleri hesaplanır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.