Çizgi Çalışması

Tek başına yüzey ve hacim etkisi göstermeyen, bulunduğu yere göre ince uzun ve belli yollar izleyen görsel tasarım elemanıdır. Çizgiyi tanımlayacak olursak, bir noktanın verilen doğrultudaki uzantısı çizgidir.

çizgi çalışması

Noktaların birleşimi veya Bir noktanın uzantısından meydana gelen çizgiler tek başlarına bir anlam ifade etmezler.  Kavisli, Yuvarlak, İnce-Kalınlık, Birbirini tekrar eden çizgiler birleşerek bir kompozisyon oluşturur ve bir anlam kazanır. Mimarlık, Görsel Sanatlar gibi bölümlerin temelini oluşturur.

örnek çizgi çalışması

Çizgi Çeşitleri

  • Düz Çizgi

Düz çizgiler hangi konumda kullanılırlarsa kullanılsınlar daima hareketsiz çizgilerdir. Göz hiçbir kırılmaya, dalgalanmaya, iniş çıkışa katılmadığı için durgunluk hissi uyandırır. Yatay çizgiler genişlik, dikey çizgiler yükseklik etkisi verir.

düz çizgi

  • Eğri Çizgi

Eğri çizgiler her zaman hareketli çizgilerdir. Göz daima çizgiyi takip ettiği için sürekli çizginin hareketi yönünde bir dinamizm hissi uyandırır. Çizginin eğikliği arttıkça hareket duygusu buna paralel olarak artar.

egri çizgi

Çizgi çalışması örnekleri

mimarlık çizgi çalışması

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.