Betonarme Yapılarda Prefabrikasyon

Prefabrikasyon, yapıyı oluşturan elemanların; Fabrika ve Atölyelerde önceden ve tekrarlanabilir olarak üretilmesidir.

Temel bir tanım olarak prefabrike beton elemanı, bitmiş yapıdaki yerinden başka bir yerde üretilmiş, nakledilmiş ve sonuç olarak yerine monte edilmiş taşıyıcı veya taşıyıcı olmayan yapı elemanı olarak tarif edilebilir. Prefabrik beton elemanlar çelik donatılarla veya ön görme halatları ile takviye edilirler. Bu durumda prefabrike betonarme veya prefabrike ön gerilmeli beton elemanlar söz konusu olacaktır.

Beton ön yapımı fabrikalarda, atölyelerde veya şantiyede kurulan geçici tesislerde oldukça sıkı bir kalite denetimi altında gerçekleşmektedir. Kullanılan kalıplardan, yerinde dökme beton kalıbına oranla daha fazla faydalanılmaktadır, elde edilen beton kesit yüzeyleri ve köşeleri çok daha düzgün olmaktadır.

Prefabrike yapılar bir çok birleşim detayıyla oluşturabilmektedir. Bu birleşim daha çok Prefabrike kolon, döşeme, duvar elemanları gibi taşıyıcı veya parapetler, güneşkırıcı cephe panelleri gibi yük taşımayan elemanlardan oluşur.

Prefabrik yapılarda ekonomi daha çok yapıda kullanılacak benzer elemanların sayısının azlığı ve çokluğuyla orantılıdır.
Yapı elemanlarının bir düzen ve uyum içerisinde tasarlanması yapının ekonomik oluşuyla doğru bir orantı içerisindedir. Modüler bir koordinasyonla tasarlanmış yapılarda bu benzerlik ve uyumdan faydalanılarak, tüm sektör genelinde bir ekonomi elde edilecektir.

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.