Cemil Bilgi Archive

Mimari Ögeler: Binayı oluşturan yapı elemanları daima ortaya konmak istenen genel görüntüyle bağlantılı olarak
Merdivenler: Merdivenler yapılış tarzına ilişkin yapısal farklılıklar gösterir. Merdiven ölçülerine geçmeden önce, çizimlerde